ETİKETLƏNMƏK

məch. Mala etiket vurulmaq.
ETİKETLƏNMƏ
ETİQAD

Digər lüğətlərdə