ETİMADKAR

bax etimadverici.
Xanımın şirin və etimadkar səsi mərsiyəxanın mühakimələrinə qələbə çalmağa başladı. Çəmənzəminli.

ETİMAD
ETİMADLI

Digər lüğətlərdə