ETİMADSIZ

sif.
1. İnanıla bilməyən, bel bağlanıla bilməyən, etibarsız. Etimadsız adam.
2. Şübhə ifadə edən.
Müəllimin daha saralmış və gözəl biçimli dodaqlarında etimadsız və şübhəli bir təbəssüm gəzirdi. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ETİMADSIZ etibarsız — inamsız
ETİMADNAMƏ
ETİMADSIZLIQ

Digər lüğətlərdə