ETİNASIZCASINA

zərf Saymadan, əhəmiyyət vermədən, etina etmədən, laqeydcəsinə.
Qara və yorğa atlı bir cavan, atını lap qabaqda və etinasızca sürürdü. Ə.Vəliyev.

ETİNASIZCA
ETİNASIZLIQ

Digər lüğətlərdə