ETMƏKLİK

köhn. bax etmək.
Mən bəni-adəm üçün görməmişəm səcdə ola; Səcdə etməklik üçün hanı həqqin fərmanı? S.Ə.Şirvani.

ETMƏK
ETMƏKSİZİN

Digər lüğətlərdə