EVCİYƏZ

Ev”dən oxş. Budur, şəhərin ucqarında kiçik bir evciyəz qaralır. Ə.Məmmədxanlı.
EVCİL
EVDAR

Digər lüğətlərdə