EYBƏCƏRLƏŞDİRİLMƏK

məch.
1. Eybəcər hala salınmaq; çirkinləşdirilmək.
2. məc. Təhrif edilmək, korlanmaq.
EYBƏCƏRLƏŞDİRİLMƏ
EYBƏCƏRLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə