EYBƏCƏRLƏŞMƏ

Eybəcərləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EYBƏCƏRLƏŞMƏ kifirləşmə — çirkinləşmə
EYBƏCƏRLƏŞDİRMƏK
EYBƏCƏRLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə