EYBƏCƏRLƏŞMƏK

f. Eybəcər hala düşmək, kifirləşmək, çirkinləşmək, biçimsiz, yöndəmsiz şəkil almaq.
[Qaraşa] elə gəlirdi ki, Kələntər çox kök olduğundan, orta boyu bir az qısalır və eybəcərləşirdi. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EYBƏCƏRLƏŞMƏK kifirləşmək — çirkinləşmək

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • EYBƏCƏRLƏŞMƏK EYBƏCƏRLƏŞMƏK – QƏŞƏNGLƏŞMƏK Qaraşa elə gəlirdi ki, Kələntər çox kök olduğundan, orta boyu bir az qısalır və eybəcərləşirdi (M
EYBƏCƏRLƏŞMƏ
EYBƏCƏRLİK

Digər lüğətlərdə