EYBƏCƏRLƏNMƏ

Eybəcərlənmək”dən f.is.
EYBƏCƏRCƏSİNƏ
EYBƏCƏRLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə