EYHANA

ara s. dan.
1. Birdən, olmaya, olmaya-olmaya, işdir.
Qız başladı fikir eləməyə ki, eyhana, bu adamlar bilsə ki, İbrahim yoxdu, mən burda təkəm, görəsən, başıma nə gələr? (Nağıl).
[Aftil:] Bir də, eyhana, adamdır, işdir, gecə qapını döyən oldu, məbada açasınız. C.Cabbarlı.

2. Hərgah, əgər, şayəd. Eyhana gəlsə, sözlərimi ona çatdır.
EYHAMSIZ
EYİ

Digər lüğətlərdə