EYİLƏŞDİRİLMƏ

Eyiləşdirilmək”dən f.is.
EYİCƏ
EYİLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə