EYİLƏŞDİRİLMƏK

məch. köhn. Yaxşılaşdırılmaq.
EYİLƏŞDİRİLMƏ
EYİLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə