EYİLƏŞDİRMƏ

Eyiləşdirmək”dən f.is.
EYİLƏŞDİRİLMƏK
EYİLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə