EYİLƏŞDİRMƏK

f. köhn. Yaxşılaşdırmaq.
EYİLƏŞDİRMƏ
EYİLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə