EYİLƏŞMƏ

Eyiləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EYİLƏŞMƏ yaxşılaşma
EYİLƏŞDİRMƏK
EYİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə