EYİLİK

Yaxşılıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Sənin ayağından öpməyə özümü layiq bilmirəm, heç olmasa, icazə verərdin, atının dırnağından öpərdim, bu eyilikdən bir misqal çıxardım. (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

EYİ OLMAQ
EYLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə