EZAMİYYƏTÇİ

is. Xidməti bir iş üçün bir yerə göndərilmiş adam, ezamiyyətdə olan adam.
[Almaz] gələn adamın … ezamiyyətçi olduğuna inansa da, yenə baxırdı. Mir Cəlal.

EZAMİYYƏT
EZOP

Digər lüğətlərdə