FINDIQ

is. Bərk qabıq içində ikibölümlü ləpəsi olan qozaoxşar, lakin ondan kiçik meyvə; həmin meyvənin yabanı və ya əkilən kolu. Fındıq meşəsi. Fındığın içi boşdur.
– Gözəl fındıq sındırır, tut qurusu arıtlayır, Həbib yavaş-yavaş yeyirdi. Ə.Vəliyev.

Etimologiya

  • FINDIQ Yunan sözüdür, yer adı ilə bağlıdır. Yunanıstanda Ponti adlı yer var, fındıq oradan yayılıb, mənası “Ponti qozu” deməkdir
FƏZİLƏTLİ
FINDIQBURUN

Digər lüğətlərdə