FINXIRMA

Fınxırmaq”dan f.is.
FINXIRIŞMAQ
FINXIRMAQ

Digər lüğətlərdə