FALAQQA

(Salyan)
cəftə. – Ya cəfdə, ya falaqqa ikisi də bi şeydi
FAL
FALAY

Digər lüğətlərdə