FEDERALİ́ZM

[ fr. ]
1. Dövlət quruluşunun federativ sistemi; federasiya prinsipinə əsaslanan quruluş.
2. Belə sistem yaratmağa çalışan siyasi cərəyan.
FEDERALİ́ST
FEDERÁSİYA

Digər lüğətlərdə