FEDERALİ́ST

[ fr. ] Federalizm tərəfdarı.
FEDERÁL
FEDERALİ́ZM

Digər lüğətlərdə