FÉLDŞER

[ alm. ] Orta tibb təhsili olan həkim köməkçisi. Növbətçi feldşer. Baytarlıq feldşeri.
[Gülqönçə:] Axı mən o feldşerdən pis deyiləm. H.Seyidbəyli.

FELDMARŞALLIQ
FELDŞERLİK

Digər lüğətlərdə