FUTURİ́ZM

[ lat. futurum – gələcək] XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyat və incəsənətdə: realizmi, eləcə də mədəni irsi və müasiri olduğu incəsənəti rədd edən, guya zəmanəyə daha uyğun gələn, köhnə sənətin bütün ənənə və üsullarını dağıtmalı olan yeni üslub yaratmağa çalışan formalist cərəyan. Qərb futurizminin başlıca xüsusiyyətləri.
FUTURİSTİ́K
FÜQƏRA

Digər lüğətlərdə