GÖVHƏRİ

gövhərlə bağlı olan, gövhərdən düzəlmiş əşya, zərgər; əsil-nəcabətli.
GÖRKLÜ
GÖYÇƏ

Digər lüğətlərdə