GƏR

f. «əgər»in şeirdə işlənən qısaldılmış şəkli.

GƏNDÜMİ
GƏRÇİ

Digər lüğətlərdə