GƏRMƏ₁

Gərmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GƏRMƏ dartma — çəkmə — tarımlama
  • GƏRMƏ ayırma — sərmə

Etimologiya

  • GƏRMƏ Latın dilində gərmə sözü var və “isti” deməkdir. Söz həmin mənada fars dilində də işlədilir, Yunan dilində də var (görünür, termo sözü də buradandır)
GƏRMƏ₂
GƏRMƏK₂

Digər lüğətlərdə