GAHDANBİR

bax gahbir. Gahdanbir bizə gələrdi.
– Hər dəfə çörək bişirən vaxt Həlimə xala iki, ya bəlkə üç övrət qonşularından özünə mədədçi çağırardı və gahdanbir Təzəkənddə bacısı Zibeydəyə xəbər verirdi ki, gəlib ona kömək eləsin. C.Məmmədquluzadə.

GAHDAN
GAHGİR₁

Digər lüğətlərdə