GECƏÇİÇƏYİ

bax gecəbənövşəsi.
GECƏÇIRAĞI
GECƏKƏSDİ

Digər lüğətlərdə