GECƏYARI

zərf Gecə saat 12-də, gecənin tən yarısında.
Qazan xan bir ovuc bəylə gecəyarısı sərhəd çayının sahilinə çatıb atını suya vurdu. M.Rzaquluzadə.
Birinci gün gecəyarı; Qurd qısnadı qoyunları. M.Dilbazi.

GECƏVƏR
GECƏYARISI

Digər lüğətlərdə