GİLEY

is. Narazılıq, şikayət.
Nə xoş sitəmkarsan, zalimü xunxar; Onun üçün səndən çox gileyim var. M.P.Vaqif.
Mənim günahım çox, sənin gileyin; Onların nəhayət zamanı deyil. Q.Zakir.
Bəyimin ərki və gileyi Məmməd bəyi oxşadı. Çəmənzəminli.

□ Giley etmək (eləmək) – şikayətlənmək, narazılıq etmək.
Məktub sahibi gəldi idarəyə və ruznamənin təxirindən başladı giley eləməyə. C.Məmmədquluzadə.
Giley etdikdə sənə, üz çeviribsən məndən; Gileyim var nə qədər səndən, a canan, sorma. Şəhriyar.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİLEY GİLEY, ŞİKAYƏT Bir təbəssüm, bir gülüş; Min bir hekayət deyir; Giley, şikayət deyir (M.Rahim); GİLEY-GÜZAR [Vahabzadə:] Bilirdim ki, anam bu sözləri q
  • GİLEY şikayət — deyinmə — donquldama — narazı
  • GİLEY şikayət — deyingənlik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • GİLEY GİLEY – RAZILIQ Əlindən eşqimə gileyim yoxdur (R.Rza); Atam da razılıq vermişdi (H.Nadir)

Etimologiya

  • GİLEY Farscadır, əsli “gile”dir. Bizdə təhrif edilib və sonuna y samiti artırılıb. Mənası “şikayət” deməkdir
GİLDİYA
GİLEY-GÜZAR

Digər lüğətlərdə