GİLDİYA

is. [ alm. ] İttifaq, təbəqə.
GİLDİR-GİLDİR
GİLEY

Digər lüğətlərdə