HÜCUMA KEÇMƏK

vaxt itirmədən hücum etmək, hücuma başlamaq.

HÜCUM ÇƏKMƏK
HÜQUQ QAZANMAQ