HAL-ƏHVAL TUTMAQ

salamlaşmaq, halını soruşmaq.

HAL ƏHLİ
HALA GƏLMƏK