HALDAN ÇIXMAQ

hirslənmək, əhvalı dəyişmək; ~ özündən çıxmaq, təbdən çıxmaq.

HALALLIQ VERMƏK
HALDAN DÜŞMƏK