HAQQINI HALAL ETMƏK

çəkdiyi əziyyəti, olub-keçənləri bağışlamaq.

HAQQIN YOLUNU TAPMAQ
HAQQINI YEMƏK