İBADULLA

Allahın qulları, kölələri, bəndələri.
İBAD
İBARƏT

Digər lüğətlərdə