İCBARİ

icbari bax məcburi

İCAZƏSİZ
İCLAS

Digər lüğətlərdə