İFAQƏT

sağalma, yaxşılaşma, səhhəti düzəlmə.
İFAQ
İFFƏTƏLİ

Digər lüğətlərdə