İFTİRAÇI

iftiraçı bax böhtançı

İFTİRA
İGİD

Digər lüğətlərdə