İGİD

qoçaq, qəhrəman, bahadır.
İFTİXAR
İGİDALI

Digər lüğətlərdə