İFTİXAR

fəxr, fəxr etmə; öyünmə, şərəf hesab etmə.
İFTAR
İGİD

Digər lüğətlərdə