IGNOBLE

adj alçaq, əclaf, rəzil; eyibli, mənfur, biabırçı, rüsvayçı; ~ person alçaq / əclaf / rəzil adam; ~ purposes mənfur məqsədlər; ~ actions rüsvayçı / alçaq hərəkətlər

IGNITION
IGNOMINIOUS