İKRAMALI

Əli ehtiramı; Alı hörməti.
İKRAM
İKRAMƏDDİN