İMAMZADƏ

ə. və f. imam övladı, imam nəslindən olan // həmin adamın dəfn olunduğu müqəddəs yer.

İMAMİYYƏ
İMAN

Digər lüğətlərdə