İRƏMƏ

I
(Kürdəmir)
rəf. – İrəmədə qabqaşığ saxleyıllar
II
(Xanlar)
xam yer
III
(Cəbrayıl, Goranboy, Qazax, Tərtər, Tovuz, Yevlax, Zəngilan)
1. otlaq (Goranboy)
2. su çıxmayan dərə-təpəlik (Qazax, Tərtər, Tovuz, Yevlax). – Ə:, niyə qırersan heyvanı bu irəmədə, bir az o yannara aparsaηa otduya (Qazax); – Yo:şan irəmədə çox olor, su çıxmıyan yerdə (Tovuz); – İlan-əğrəb irəmələrdə çox olur (Tərtər)
İRƏLLƏRİ
İRƏMƏLİ

Digər lüğətlərdə