İTXİYARI

(Dərbənd)
xiyara oxşayan zəhərli yabanı bitki. – İtxiyarını gürməyə basdum, partdayıb güzlərimə siçrədü, güzlərim bərk əcişməğə başladu
İTXIRMANI
İTİX’

Digər lüğətlərdə