KÖÇƏKÖÇ

is. Elliklə köçmə, köçmə işi. Köçəköç başlandı. Köçəköç vaxtı idi.
KÖÇƏBƏ
KÖÇƏL

Digər lüğətlərdə