KÖBƏLƏMƏK

f.
1. Köbə tikmək, köbə vermək.
2. Haşiyə vermək, haşiyəyə almaq; haşiyələmək.
KÖBƏLƏMƏ
KÖBƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə